2007-12-05, §§ 214-243

Utskrivet från: http://gotland.se/35367
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2007-12-05

Register

Byggnadsnämnden 2007-12-05
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 14.00 - 17.30
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf, ej § 229
Håkan Onsjö, ordf § 229
Lars Jakobsson
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Lilly Wisén
Anna Enström
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Allan Olofsson, § 229
Ulf Gahm
Göthe Malmros
Daniel Bergvall
Annette Bäckman

Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
   
18 december 2007

Datum för anslags uppsättande 
19 december 2007

Datum för anslags nedtagande    
10 januari 2008