§ 47 Chef till Almedalsbiblioteket

Utskrivet från: http://gotland.se/3536
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 47
Chef till Almedalsbiblioteket

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner på förslag av förvaltningschefen att annonsering och tillsättning av ny chef till Almedalsbiblioteket får ske.