§ 48 Deltagande i konferens

Utskrivet från: http://gotland.se/3535
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 48
Deltagande i konferens

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Margareta Persson medges att på nämndens bekostnad delta i en konferens för IDA-projekt i Östersund.