§ 49 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/3534
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 49
Rapporter

Förvaltningschefen

- Rapporterade från bibliotekskommitténs sammanträde 2002-03-26, för pågående arbete med planering av "Hela Sveriges Filmfestival" 2003 samt från ett frukostmöte med arbetsmarknadsmyndigheten där kultur och arbetsmarknad behandlats.

Ordföranden

- Rapporterade från deltagande i kommunens seminarium (koncernmöte)? samt från deltagande vid Korpens årsmöte 2002-03-12.