§ 50 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/3533
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-03-27

§ 50
Delegationsbeslut

Utbetalningslistor

Anställningsavtal

Beslut om utbildning

Dnr 2002/036-71

Sammanställning av delegationsbeslut rörande investeringsbidrag till
idrottsanläggningar 2001

Dnr 2002/066-71

Östra Gotlands Fiskevård, Vilt och Fritid, ansökan om registrering som förening