§ 1 Kultur- och fritidsförvaltningens bokslut och förvaltningsberättelse 2001

Utskrivet från: http://gotland.se/3524
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 1
Kultur- och fritidsförvaltningens bokslut och förvaltningsberättelse 2001

Dnr 2002/047-04
Kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med ledningskontorets anvisningar upprättat förvaltningsberättelse, bokslutsblanketter och text att ingå i kommunens tryckta årsredovisning.

Materialet, som enligt gällande tidplan inlämnats till ledningskontoret, föredrogs av administrative chefen Leif Ajpe.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Förvaltningsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna.