§ 3 Kompletteringsbudget för investeringar 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3522
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 3
Kompletteringsbudget för investeringar 2002

Au § 2
Dnr 2002/025-04
Adm avd 2002-01-25
Administrativa avdelningen vid kultur- och fritidsförvaltningen har upprättat förslag till kompletteringsbudget 2002.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Förslaget till kompletteringsbudget godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.