§ 6 Föreningen Vägen, ansökan om godkännande som bidragsberättigad förening och ansökan om verksamhetsbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3519
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 6
Föreningen Vägen, ansökan om godkännande som bidragsberättigad förening och ansökan om verksamhetsbidrag

Au § 6
Dnr 2001/286-71
Föreningen Vägen 2001-11-20
Fritidsavdelningen 2002-01-23
Föreningen Vägen är ny förening som bildats 2001. Man har antagit och uppfyller de normer som ställs på förening för att uppbära kommunalt bidrag. Föreningen kommer att ha huvudinriktningen på diakonalt/socialt arbete och är efterföljare till den upphörande föreningen RIA/Hela Människan.

Föreningen ansöker om kommunalt bidrag med 153 000 kronor för hela 2002.
Verksamheten kommer inte att starta förrän andra kvartalet 2002. Föreningen har även sökt EU-bidrag och fått förhandslöfte om bidrag med 80 000 kronor ev. ytterligare 15 000 kronor från en annan EU-fond.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att föreningen godkännes som bidragsberättigad förening samt beviljas verksamhetsbidrag med 88 000 kronor för hela verksamhetsåret 2002. Bidraget belastar 492.09425.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Föreningen Vägen godkännes som bidragsberättigad förening samt beviljas verksamhetsbidrag med 88 000 kronor för hela verksamhetsåret 2002.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att i samråd med kommunens Individ- och familjeomsorgsavdelnings missbruksvårdsenhet teckna avtal med föreningen

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.