§ 8 Visby Självförsvarsklubb, ansökan om driftbidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3517
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 8
Visby Självförsvarsklubb, ansökan om driftbidrag

Au § 8
Dnr 2002/011-71
Fritidsavdelningen 2002-01-15
Visby Självförsvarsklubb har sin verksamhet förlagd till dels en träningslokal i Vibble som man hyr av Gotlands Veteranbilsmuseum och en träningslokal i Fårösund. Klubbexpeditionen finns i en byggnad vid bilmuseet. Ett hyresavtal finns rörande lokalerna i Vibble.

De två senaste åren har föreningen fått driftbidrag via särskilt avtal med kultur- och fritidsnämnden. För år 2001 uppgick det till 35 000 kronor.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Visby Självförsvarsklubb erhåller driftbidrag med 30 000 kronor/år under tre år med början 2002. Bidraget belastar 492.09407 driftbidrag idrottsanläggningar.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Visby Självförsvarsklubb erhåller driftbidrag med 30 000 kronor/år under tre år med början 2002.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtal med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.