BUN § 111

Utskrivet från: http://gotland.se/35157

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-12-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-11-21

BUN § 111
Gymnasieskolans programpeng 2008

Dnr 2007/194-64

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Länk till BUN beslut § 111