BUN § 112

Utskrivet från: http://gotland.se/35156

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-12-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-11-21

BUN § 112
Internbudget 2008

Dnr 2006/161-04

Barn- och utbildningsnämnden beslut

  1. Länk till beslut BUN § 112