BUN § 114

Utskrivet från: http://gotland.se/35154

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-12-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-11-21

BUN § 114
Skolorganisationen i Eskelhem, Hogrän, Tofta och Västerhejde

Dnr 2006/128-61

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2007-10-31 bl a följande:

---”BUN beslutade 2007-05-09 inom ramen för Skola Gottland 2008à om den framtida skolorganisationen, bland annat att Västerhejde skola övergår till att bli en F-år 3 skola samtidigt som år 4-6 går till Södervärnskolan. I uppdraget till BUF ingår att följa elevutvecklingen i upptagningsområdet för Västerhejde skola och att föreslå lämplig tidpunkt för förändringen av skolorganisationen. BUF fick även i uppdrag att följa elevutvecklingen för Hogrän och Eskelhem skolor och därefter redovisa förslag till skolorganisation för området. I BUN:s kompletterande beslut 2007-09-12 förtydligades uppdraget att fortlöpande följa elevutvecklingen samt att hålla tidplanen för beslutad omorganisation av Västerhejde skola och Södervärnskolan samt organisationen för Hogrän och Eskelhem skolor öppen tillsvidare. BUF fick även i uppdrag att till BUN:s sammanträde 2007-11-07 lämna förslag på den fortsatta handläggningen”.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Förvaltningen ges i uppdrag att i samband med Budget 2009 och flerårsplan 2009-13 redovisa förslag till fortsatt handläggning och eventuellt behov av investeringsmedel.