BUN § 118

Utskrivet från: http://gotland.se/35150

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-12-10
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-11-21

BUN § 118
Rapporter

Skoldirektör Peter Molin rapporterade om

- Ekonomisk månadsrapport oktober

- Betygsstatistik för grundskolans skolår 9

- Installation av bevakningskameror utomhus vid RichardSteffen-gymnasiet, Gråboskolan, Södervärnsskolan och Solbergaskolan

Kulturskolans rektor Winni Sandström och kulturskolans lärare Maria Siwers och Jeanette Johansson informerade om

- Kulturskolans projekt ”Noas Flod”. Noas Flod är en barnopera av Benjamin Britten som kommer att repeteras under vårterminen 2008 och avslutas med tre offentliga föreställningar i maj 2008.

IT-chefen Annika Landin och IT-strategen Mikael Carlsson rapporterade om

- aktuella utvecklingsprojekt m m inom kommunens och BUF:s IT-verksamhet

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland rapporterade om

- åtgärder och anpassning av grundskoleorganisationen fr o m ht -07

Barn- och utbildningsnämndens beslut


  1. Rapporterna läggs med godkännande till handlingarna