BUN § 119

Utskrivet från: http://gotland.se/35149

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Tuija Wizén
Sidan uppdaterad: 2007-12-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2007-11-21

BUN § 119
Arbetsutskottets övriga paragrafer

- Au § 87; Skadeståndskrav från Barn- och elevombudsmannen

- Au § 88; Styrgrupp för policyfrågor i samband med fristående skolor

 - Au § 91; Kompletterande introduktion för BUN-ledamöter

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut under Au § 87, Au § 88 och Au § 91 godkänns