§ 12 Suderbys Ridklubb, ansökan om bidrag

Utskrivet från: http://gotland.se/3513
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 12
Suderbys Ridklubb, ansökan om bidrag

Au § 12
Dnr 2002/017-71
Fritidsavdelningen 2002-01-22
Suderbys Ridklubb har under tre år haft avtalsreglerat bidrag på 35 000 kronor/år till driften av sin ridsportsanläggning i Sjonhem. Utöver detta bidrag har man aktivitetsbidrag för genomförd ungdomsverksamhet i enlighet med bidrags-bestämmelserna.

Fritidsavdelningen har förhandlat med föreningen och föreslår i tjänsteutlåtande
att Suderbys Ridklubb erhåller årligt avtalsreglerat bidrag på 35 000 kronor/år under tre år. Bidraget belastar 492.090407 Föreningsdrivna idrottsplatser.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Suderbys Ridklubb erhåller avtalsreglerat driftbidrag med 35 000 kronor/år under tre år med början 2002.
  • Uppdrag ges till förvaltningen att teckna avtal med föreningen.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.