§ 15 Fördelning av kulturarbetsstipendier 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3510
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 15
Fördelning av kulturarbetsstipendier 2002

Au § 16
Dnr 2001/276-76
Kulturavdelningen 2002-01-21
Kultursekreteraren redovisar i skrivelse förslag till fördelning av kularbetsstipendier avseende år 2002. Av anslaget på 42 000 kronor föreslås 37 000 kronor fördelas till sex olika projekt och 5 000 kronor kvarstå för senare fördelning. Antalet ansökningar uppgår till elva stycken.
Arbetsutskottets beslut
 • Ansökan från Anne Askengren, Levande verkstad i Lärbro kompletteras inför nämndens sammanträde
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
 • Följande erhåller stipendium:
  Carin Gyllenhammar, teaterproduktion 11 000 kr
  Linus Alfredsson, stenhuggeriprojekt för skolan 10 000 kr
  Samir Dawod, textbehandling 2 000 kr
  Samir Dawod, studie om kultur för invandrare 2 000 kr
  Kallelina Glansk, Sista försöket, ”Mer-ka-ba” 2 000 kr
 • Följande ansökningar avslås:
  Niclas Sandström, Teater Zenit, sommarteater i Visby
  Emma Arkåsen, skrift om Muramaris
  Gerd Hedlund, bok ”Två lärda landsbygdsherrar”
  Lilian Ronander, bok ”Mormors bok”
  Malin Jansson, storbandsjazzkväll


  Kultursekreteraren redovisade kompletterande uppgifter avseende Anne Askengren ansökan om Levande verkstad i Lärbro.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, dessutom erhåller Anne Askengren 15 000 kronor för projektet Levande verkstad