§ 16 Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2002

Utskrivet från: http://gotland.se/3509
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 16
Verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2002

Au § 17
Dnr 2002/026-76
Kulturavdelningen 2002-01-24
Kultursekreteraren redovisar inkomna ansökningar och förslag till fördelning av bidrag till kulturföreningar 2002.

Förslaget omfattar fördelning av totalt 375 000 kronor till föreningar för musik, dans, film, konst, teater och övriga föreningar. Till senare fördelning återstår 45 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
 • Till musikföreningar utgår verksamhetsbidrag enligt följande:
  Capella Gotlandica 6 000 kr
  Gotlands Kammarorkester 25 000 kr
  Gotlands Körförbund, Prövas efter komplettering av handlingar
  Gotlands Spelmansförbund 9 000 kr
  Gotlands Sångarförbund 6 000 kr
  Visby Vokalensemble 5 000 kr
  Östergarns musikförening 5 000 kr
 • Till dansföreningar utgår verksamhetsbidrag enligt följande:
  Gotländska ungdomsringen 8 000 kr
  Norra Gotlands folkdansgille 15 000 kr
  Visby Folkdansgille 10 000 kr
  När och Lau folkdanslag 5 000 kr
 • Till filmföreningar utgår verksamhetsbidrag enligt följande:
  Folkets Bio 30 000 kr
  Hemse Filmstudio 9 000 kr
  Visby Filmstudio 9 000 kr
  Klinte Filmstudio 9 000 kr
 • Till konstföreningar utgår verksamhetsbidrag enligt följande:
  Gotländsk Form Avslag
  Gotlands Konstförening 8 000 kr
  KKV-Burgsvik 14 000 kr
  Sveriges konstföreningar Gotland 6 000 kr
  Kulturcentralen Avslag
 • Till teaterföreningar utgår verksamhetsbidrag enligt följande:
  Gotlands Teaterförening 130 000 kr
 • Till övriga kulturföreningar utgår verksamhetsbidrag enligt följande:
  Gutamålsgillet 5 000 kr
  Kulturföreningen Kalk 7 000 kr
  Kulturföreningen Stångaspelen 6 000 kr
  Gotark Avslag
  Sonja Åkesson sällskapet 5 000 kr
Kultursekreteraren redovisade att Gotlands Körförbund nu kompletterat sin ansökan och tillstyrkte bidrag med 9 000 kr.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag, dessutom erhåller Gotlands Körförbund verksamhetsbidrag med 9 000 kr.