§ 19 Nabbens Fiskaresförening, ansökan om registrering och godkännande som bidragsberättigad förening

Utskrivet från: http://gotland.se/3506
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 19
Nabbens Fiskaresförening, ansökan om registrering och godkännande som bidragsberättigad förening

Au § 23
Dnr 2001/295-71
Nabbens Fiskaresförening 2001-12-04
Fritidsavdelningen 2002-01-30
Nabbens Fiskeläges förening ansöker om att bli registrerad som bidragsberättigad förening i förvaltningens föreningsregister.

Föreningen bildades någon gång mellan 1650 och 1890, stadgarna fastställdes 1968-05-12. Föreningen huvudsakliga ändamål är att bevara resterna av gamla Nabbens fiskeläge samt att förbehålla strandbodarna till ortens fiskare och förhindra kommersiell uthyrning.

Fritidsavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Nabbens Fiskaresförening
medtages i kultur- och fritidsförvaltningen föreningsregister.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Föreningen medtages som icke bidragsberättigad förening i kultur- och fritidsförvaltningens föreningsregister.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.