§ 21 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/3504
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 21
Rapporter

Ordföranden rapporterade från
  • deltagande vid bokmöte i Södra biblioteksdistriktet.
  • möte med kulturinstitutionerna för överläggning angående hanteringen av statsbidrag till kulturinstitutioner


  • Margareta Persson och Michael Dahlström rapporterade från
  • överläggningar med Gotlands Idrottsförbund angående hur idrotten kan bidra till arbetet i skolan


  • Förvaltningschefen rapporterade från
  • kommunförbundets konferens om kulturens utveckling under 90-talet.