§ 335 EU:s grönbok om klimatförändringar

Utskrivet från: http://gotland.se/35032
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 335
EU:s grönbok om klimatförändringar

AU § 319
KS2007/0465-43
- Ledningskontoret 2007-10-31

Ledningskontoret har föreslagit att Gotlands kommun ska anta det förslag till yttrande som sekretariatet för Östersjökommissionen inom CPMR utarbetat över EU:s grönbok om klimatförändringar.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Yttrandet antas.

  • Register