§ 22 Delegationsbeslut

Utskrivet från: http://gotland.se/3503
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 22
Delegationsbeslut

Utbetalningslistor
Anställningsavtal

Dnr 2001/216-71
IBK Viking, ansökan om registrering och godkännande som bidragsberättigad
förening.

Dnr 2002/007-72
Sammanställning av delegationsbeslut rörande investeringsbidrag till samlingslokaler 2001.