§ 339 Ändring av reglemente för läkemedelskommittén

Utskrivet från: http://gotland.se/35028
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 339
Ändring av reglemente för läkemedelskommittén

AU § 232
KS2007/0464-10
- Ledningskontoret 2007-10-24

Ledningskontoret har föreslagit förändringar i reglementet för läkemedels­kommittén med anledning av att kommunstyrelsens beslut att förvaltningen av kommittén ska överföras till hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 2008.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Reglementet för läkemedelskommittén, §§ 2, 3, 4 och 5, ändras på föreslaget sätt.

  • Register