§ 347 Ansökan om bidrag till insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

Utskrivet från: http://gotland.se/35020
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 347
Ansökan om bidrag till insatser inom alkohol- och narkotikaområdet

AU § 333
KS2007/0238-86
- Ledningskontoret 2007-10-19

Ledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen hos länsstyrelsen ska ansöka om 305 000 kr av de statliga utvecklingsmedel som står till förfogande för före­byggande insatser inom alkohol- och narkotikaområdet. Insatserna omfattar tio aktiviteter inom flera förvaltningar och beräknas totalt kosta drygt 600 000 kr.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls.

  • Register