§ 23 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/3502
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-02-20

§ 23
Anmälningsärenden

Ks § 356
Ansökan om investeringsbidrag. Gothems bygdegårdsförening
Kf § 190
Motion. Barnbibliotek i Tjelvarskolan
Hembygdsföreningen Groddagården, tackbrev
Sällskapet Länkarna i Visby och Slite, tackbrev
Landschaftsverband Westfalen-Lippe, brev
Statens kulturråd, beslut om fördelning av extra bidrag 2002 till Länsteatern Gotland
Dnr 2002/030-76
Gotlandsmusiken, överenskommelse mellan Gotlands länsteater och Gotlands musikstiftelse avseende marknadsföringsplan