§ 348 Kopieringslicens med Bonus Presskopia

Utskrivet från: http://gotland.se/35019
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 348
Kopieringslicens med Bonus Presskopia

AU § 334
KS2007/0409-10
- Ledningskontoret 2007-10-31

Ledningskontoret har föreslagit att licens för fotokopiering ska tecknas med Bonus Presskopia ek. för. som företrädare för upphovsrättsorganisationer, för att möjlig­göra kopiering ur böcker, tidningar och tidskrifter m.m. Licens föreslås tecknas för 10 000 kopiesidor och priset för detta är 3 900 kr. Vissa regler finns för vad som är tillåtet att kopiera. Skolans kopiering regleras av annat avtal.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls.

  • Register