§ 351 Månadsrapporter för september 2007

Utskrivet från: http://gotland.se/35016
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 351
Månadsrapporter för september 2007

FU § 46

Kommunstyrelsens beslut

  • Till handlingarna lades av förvaltningsutskottet behandlade månadsrapporter för ledningskontoret, Lövsta landsbygdscentrum, konsult- och servicekontoret och räddningstjänsten.

    ­
  • Register