§ 355 Innehavare av 2007 års ekokommunpris

Utskrivet från: http://gotland.se/35012
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 355
Innehavare av 2007 års ekokommunpris

KS 2007/0492-40
- Ledningskontoret 2007-11-12

­Ledningskontoret föreslår att Visby återvinningscentral, tekniska förvaltningen, ska utses till inne­havare av 2007 års ekokommunpris.

Priset delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Visby återvinningscentral utses till innehavare av 2007 års ekokommun­pris med följande motivering:

    Ekokommunpriset 2007 tilldelas Visby återvinningscentral som en uppmuntran för personalens idoga arbete – ett arbete i ständig utveckling och förändring – samt personalens engagemang och mycket kundvänliga bemötande. Genom deras kunskap och sätt att visa och instruera återvinningen är de föredömliga lärare i miljötänkande.

  • Register