§ 356 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/35011
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-11-20

KS § 356
Anmälningsärenden

 • Serveringstillstånd m.m.

  Av kommunalrådet Lena Celion och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen under perioden 22 oktober 16 november 2007.

 • Kollektivavtal

  Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personliga assistenter och anhörigvårdare – PAN 07 träffat mellan Gotlands kommun genom personaldirektören 2007-09-26 och Svenska Kommunalarbetareförbundet.

  Lokala kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 07. Förhandlingsprotokoll 2007-10-01 med dels SKTF och dels Akademikerförbundet SSR.

 • Förhandlingsprotokoll

  2007-09-25 över fem förhandlingar med Kommunal om uppsägningar.

  2007-10-08 över förhandling med Kommunal om garanterad löneökning arbetstagare anslutna till Kommunal.

  ­
 • Register