2007-11-20, §§ 328-358

Utskrivet från: http://gotland.se/35006
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2007-11-20

Register

Regionstyrelsen 2007-11-20
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-10.30
Närvaro
Beslutande
Eva Nypelius (c), ordförande
Lena Celion (m), 1:e vice ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Brittis Benzler (v)
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare
Eric Martell (s), tjg ersättare
Bror Lindahl (fp), tjg ersättare
Yngve Andersson (kd), tjg ersättare
Övriga närvarande

Stefan Nypelius (c) Arvid Mickelåker (c) Rut Smeds (kd) Stefaan De Maecker (mp) Leif Dahlby (s) Roland Norbäck (v) Bo Dahllöf, regiondirektör

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel 26 93 05

Dautm för anslags uppsättande: 2007-11-30

Datum för anslags netagande: 2007-12-22