2007-10-31, §§ 188-213

Utskrivet från: http://gotland.se/34915
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2007-10-31

Register

Byggnadsnämnden 2007-10-31
Plats:
Rådhusets sessionssal, S:t Hansgatan 25 Visby
Tid: 14.00 - 17.45
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson, ej §§ 200-213
Eva Ahlin
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist, ej §§ 200-213
Tore Tillander, ej §§ 200-213

Ersättare
Allan Olofsson
Ulf Gahm, §§ 200-213
Anna Enström, §§ 200-213
Annette Bäckman, §§ 200-213
Daniel Bergvall

Övriga närvarande
Margitta Andersson
Anders Rahnberg
Lars W Grönberg

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
  
14 november 2007

Datum för anslags uppsättande 
15 november 2007

Datum för anslags nedtagande   
7 december 2007