§ 120 Slite Biografförening, ansökan om hyresnedsättning

Utskrivet från: http://gotland.se/3478
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 120
Slite Biografförening, ansökan om hyresnedsättning

Au § 138
Dnr 2002/176-76
Slite Biograf-förening 2002-07-22
Fritidsavd/kulturavd 2002-08-22
Den nybildade ideella kulturföreningen Slite Biograf-förening som har till syfte att arrangera ett brett filmutbud året runt för allmänheten i Slite ansöker om att få hyra Slitebion till den lägre taxan 55 kr/tim som avser bidragsberättigad förening. Den lägre hyran önskas under en minst ett år.

Fritidsavdelningen/kulturavdelningen föreslår i tjänsteutlåtande att Slite Biografförening beviljas hyresnedsättning till 55 kr/tim under perioden september 2002-maj 2003 vilket motsvarar en lokalsubvention på 11 340 kronor.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Slite Biograf-förening beviljas hyresnedsättning till 55 kr/tim under perioden september 2002-- maj 2003.
  • Verksamheten utvärderas av kulturavdelningen senast juni 2003.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.