§ 122 Kulturföreningen Rockförvaltningen, ansökan om bidrag för skolturné med rockmusik

Utskrivet från: http://gotland.se/3476
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 122
Kulturföreningen Rockförvaltningen, ansökan om bidrag för skolturné med rockmusik

Au § 144
Dnr 2002/150-76
Kulturföreningen Rockförvaltningen 2002-05-27
Kulturavdelningen 2002-08-21
Kulturföreningen Rockförvaltningen ansöker om bidrag med 10 000 kronor för genomförande av en rock’n roll turné i de gotländska högstadieskolorna. Turnén som beräknas ske under höstterminen avser artister och band som finns hos Rockförvaltningen. Föreningen har varit i kontakt med barn- och utbildnings-förvaltningen och högstadieskolornas musiklärare som är positiva till idén men kan inte bidra med något ekonomiskt stöd.

Kulturavdelningen föreslår i att Kulturföreningen Rockförvaltningen beviljas bidrag med 10 000 kronor för skolturné med rockmusik i de gotländska högstadieskolorna. Bidraget belastar anslaget för verksamhetsbidrag till kulturföreningarna.
Arbetsutskottets förslag till kultur- och fritidsnämnden
  • Kulturföreningen Rockförvaltningen beviljas bidrag med 10 000 kronor för skolturné med rockmusik i de gotländska högstadieskolorna.

Kultur- och fritidsnämndens beslut

  1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.