§ 124 Rapporter

Utskrivet från: http://gotland.se/3474
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
2002-09-18

§ 124
Rapporter

Ordföranden rapporterade från
 • deltagande vid Hansedagarna i Brügge
 • koncernmötet på Lövsta tillsammans med Leif Ajpe
 • överläggning med Statens kulturråd om Regionala Musikplanen
 • besök av delegation från Münster
 • möte om verksamheten i Gothems bygdegård tillsammans med Hans Klintbom, Eva Nypelius och Jan Alamo

Förvaltningschefen rapporter från
 • överläggningen med Nämnden för Hemslöjdsfrågor och Gotl. Hemslöjds- förening
 • invigningen av Gråbobiblioteket
 • IDA-projeket går vidare
 • möte med Romateatern, som har haft en inställd föreställning. Planer för framtiden och uppvaktning vid Kulturrådet
 • Baltic Art Center:s utställning har uppmärksammat i rikspressen
Margareta Persson rapporter från
 • utdelning av Gullinpriset i Sanda kyrka
 • möte med referensgruppen för konsumentvägledningen
 • deltagande i Bibliotekskommitténs sammanträde