Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Idrottslyftet

Riksidrottsförbundet har tilldelats 500 miljoner kronor för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet i det som kallas Idrottslyftet. Ambitionen är att satsningen ska fortgå under fyra år med lika stort stöd alla åren.

Stöd ges till idrottsföreningar som i samarbete med skolan vill genomföra aktiviteter för barn och ungdomar som genomförs under den samlade skoldagen (men inte ersätter ämnet idrott och hälsa). Gotlands Idrottsförbund har 531.000 kr att fördela under läsåret 2007/2008. Idrottslyftet pågår under fyra år och gäller för barn och ungdomar i föreskoleklass till tredje året på gymnasiet.

Ansökningstiden är löpande och föreningen söker det belopp som behövs för att genomföra aktiviteterna.

 

Läs mer om Idrottslyftet på Riksidrottsförbundets hemsida

Länk till Idrottslyftet på Gotland