§ 295 Begäran om tilläggsanslag m.m. för drift av idrottsplan

Utskrivet från: http://gotland.se/34593
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 295
Begäran om tilläggsanslag m.m. för drift av idrottsplan

AU § 278
KS2007/0348-04
- Kultur- och fritidsnämnden 2007-09-06
- Ledningskontoret 2007-09-18

Kultur- och fritidsnämnden har begärt 600 000 kr i tilläggsanslag för 2007 och ramökning med samma belopp för ökade kostnader för den med konstgräs belagda nya planen i Rävhagen som ersatt Norrbackaplanen.

Ledningskontoret har avstyrkt tilläggsanslag men tillstyrkt ramökning 2008.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningen om tilläggsanslag 2007 ska inte föranleda någon åtgärd. Medel för 2008 upptas i budgetförslaget.

  • Register