§ 302 Bidrag till organisationer m.m.

Utskrivet från: http://gotland.se/34586
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 302
Bidrag till organisationer m.m.

AU § 286
KS2007/0243-04 KS2007/0365-04
- Framställningar om bidrag från Gotlands läns Hushållningssällskap 2007-09-17 och Gotlands Kooperativa Utvecklingscentrum 2007-05-09
- Ledningskontoret 2007-09-17 (budget) och 2007-09-07

Behandlades framställningar om bidrag från utomstående organisationer m.fl. för 2008.

Arbetsutskottet har föreslagit oförändrade bidrag till utomstående organisationer vilket innebär följande:

Gotlands läns Hushållningssällskap

300 000 kr

Gotlands Kooperativa Utvecklingscentrum

425 000 kr

Rindi - kårhuslokaler

505 000 kr

Ung Företagsamhet Gotland

58 000 kr

I enlighet med träffade överenskommelser lämnas stöd till ALMI Företagspartner Gotland (ca 3,2 mnkr inkl. tilläggstjänster), Gotlands Turistförening (ca 4,1 mnkr prognos), Gotlands Turistförening Convention Bureau (1,1 mnkr prognos) samt Högskolan på Gotland (3 mnkr inkl bostadsförmedling).

­Kommunstyrelsens beslut

  • Bidrag 2008 lämnas enligt förslaget. Kostnaderna belastar anslaget för Näringsliv.

    ­
  • Register