§ 304 Medborgarförslag. Höjning av ersättning för resa med egen bil

Utskrivet från: http://gotland.se/34584
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 304
Medborgarförslag. Höjning av ersättning för resa med egen bil

AU § 288
KS2007/0213-53
- Medborgarförslag ink. 2007-05-03
- Ledningskontoret 2007-09-14

Dick Magnusson har i medborgarförslag föreslagit att ersättningen vid sjukresa med egen bil ska höjas till förslagsvis 17 kr per mil.

Anm: Bestämmelserna ändrades förra året på förslag av hälso- och sjukvårds­nämnden och fr.o.m. 1 januari 2007 lämnas ersättning med 1:20 kr/km. Egenav­giften är 48 kr per enkel resa. (Kommunfullmäktige § 19/2006-11-27).

Ledningskontoret har föreslagit att förslaget ska avstyrkas med hänvisning till den nyligen gjorda höjningen. Ersättningen i andra landsting varierar mellan 10 kr och 17 kr per mil.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget avslås.

  • Register