§ 308 Almedalsveckan 40 år

Utskrivet från: http://gotland.se/34580
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 308
Almedalsveckan 40 år

AU § 291
KS2007/0407-04
- Ledningskontoret 2007-09-27

Ledningskontoret har föreslagit att 400 000 kr ska få belasta anslaget för Näringsliv 2008 för kostnaderna för aktiviteter i samband med Almedalsveckans 40-års-jubileum.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls.

  • Register