§ 313 Medborgarförslag. Inrättande av ungdomsfullmäktige

Utskrivet från: http://gotland.se/34575
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 313
Medborgarförslag. Inrättande av ungdomsfullmäktige

AU § 297
KS2007/0061-10
- Medborgarförslag 2007-02-01
- Kultur- och fritidsnämnden 2007-08-28, § 67
- Ledningskontoret 2007-10-08

Johan Borre har i medborgarförslag föreslagit att ett ungdomsfullmäktige ska inrättas som ska ha en rådgivande funktion men samtidigt disponera egna medel för projekt motsv.

Kultur- och fritidsnämnden har hänvisat till projektet IDA som avser ungdomars inflytande. Inom ramen för det genomförs årligen ett ungdomsparlament. Ett ungdomsråd som förfogat över egna medel har funnits men är under omarbetning. Möjligheterna att låta ungdomsparlamentet disponera medel diskuteras i projektet.

Ledningskontoret har förslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat med kultur- och fritidsnämndens yttrande.

­Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

  • Medborgarförslaget anses besvarat med kultur- och fritidsnämndens yttrande.

  • Register