§ 317 Ändring av delegationsordning

Utskrivet från: http://gotland.se/34571
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 317
Ändring av delegationsordning

AU § 301
KS 2007/0222-00
- (Kommunstyrelsen 2007-05-31, § 160)
- Ledningskontoret 2007-09-24

Ledningskontoret har föreslagit att delegationsordningen, fastställd av kommunstyrelsen i maj 2007, ska ändras så att räddnings­chefen får rätt att vidaredelegera beslutanderätten i följande ärenden och att dessa beslut inte behöver anmälas:

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor: Föreläggande och förbud i tillsyns­ärenden (5 kap. 2 st.), Dispensärenden (3 kap.4 §, 2 st.) samt Föreläggande och förbud i samband med brandskyddskontroll (3 kap. 6 §, 2 st.).

Enligt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor: Beslut om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall (3 kap. 1 §, 2 st.) och Beslut om eldnings­förbud (7 §).

­Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls.

  • Register