§ 319 Sammanträdesdagar 2008

Utskrivet från: http://gotland.se/34569
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 319
Sammanträdesdagar 2008

Au § 305

Ledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar 2008.

Kommunstyrelsen: 24 januari, 21 februari, 27 mars, 24 april, 29 maj, 16 juni, 21 augusti, 18 september, 23 oktober, 19 november och 9 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott: 15 januari, 5 och 12 februari, 4 och 11 mars, 8 och 15 april, 6 maj, 12-14 och 16 maj, 3 juni, 12 augusti, 2 och 9 september, 1-3 och 6 oktober, 14 oktober, 11 november och 2 december.

Kommunfullmäktige: 18 februari, 17 mars, 21 april, 23 juni, 15 september, 27 oktober, 24 november och 15 december.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Ledningskontorets förslag fastställs.

  • Förslaget till sammanträdesdagar för fullmäktige överlämnas till kommun­fullmäktige.

  • Register