§ 320 Riktlinjer för särskild avtalspension (SAP)

Utskrivet från: http://gotland.se/34568
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 320
Riktlinjer för särskild avtalspension (SAP)

AU § 320
KS2007/0443-02
- Ledningskontoret 2007-09-05

Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ska anta upprättat förslag till riktlinjer för användandet av särskild avtalspension; en pensionsform som i nytt pensionsavtal fr.o.m. 1 januari 2006 ersatt den tidigare pensionsformen särskild ålderspension.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Riktlinjerna för Särskild avtalspension, SAP, antas.

  • Register