§ 324 Anställningsstopp

Utskrivet från: http://gotland.se/34564
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 324
Anställningsstopp

AU § 311
KS2007/0438-02
- Ledningskontoret 2007-10-10

Ledningskontoret har föreslagit att nuvarande anställningsstopp för administrativ personal och kökspersonal ska utökas till att gälla även kategorierna arbetsterapeut, sjuksköterska och undersköterska.

Personaldirektör Gun Tidestav redogjorde för ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

  • Förslaget bifalls.

    ­
  • Register