§ 325 Anmälningsärenden

Utskrivet från: http://gotland.se/34563
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 325
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut.

  • Av kommunalrådet Lena Celion och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen under perioden 17 september – 19 oktober 2007.

  • Av ekonomidirektören fattat beslut i upphandlingsärende 21 augusti 2007.

  • Av regiondirektören 4 oktober 2007 fattat beslut om bidrag till Wisby Strövet för arrangemanget Visbydagen – Kultur i natten.

    ­
  • Register