§ 327 Finansiella igångsättningstillstånd. (Högbyskolan och Stuxgården)

Utskrivet från: http://gotland.se/34561
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Regionstyrelsen
2007-10-25

KS § 327
Finansiella igångsättningstillstånd. (Högbyskolan och Stuxgården)

KS2007/0417 och 0418-04
- Tekniska nämnden, arbetsutskottet, 2007-09-12, § 210 och 211
- Ledningskontoret 2007-10-22

Tekniska nämnden har begärt finansiellt igångsättningstillstånd för dels ombygg­nad av del av avdelning C vid Stuxgården i Fårösund, dels ombyggnad av lokaler (hus 01) vid Högbyskolan i Hemse.

Ledningskontoret har tillstyrkt framställningarna.

­Kommunstyrelsens beslut

  • Framställningarna bifalls.

  • Register