2007-10-25, §§ 289-327

Utskrivet från: http://gotland.se/34558
Regionstyrelsen
Protokoll från sammanträde 2007-10-25

Register

Regionstyrelsen 2007-10-25
Plats:
Tekniska förvaltningens sammanträdesrum
Tid: 9.00-12.00
Närvaro
Beslutande
Lena Celion (m), ordförande
Björn Jansson (s), 2:e vice ordförande
Lars Thomsson (c)
Per-Olof Jacobsson (c)
Eva Gahnström (c)
Gustaf Hoffstedt (m)
Mats-Ola Rödén (fp)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hanna Nyman (s)
Bo Björkman (s)
Lilian Virgin (s)
Yngve Andersson (kd), tjg ersättare
Roland Norbäck (v), tjg ersättare
Kjell Skalberg (c), tjg ersättare
Övriga närvarande

Stefan Nypelius (c)
Arvid Mickelåker (c)
Bror Lindahl (fp)
Stefaan De Maecker (mp)
Tommy Gardell (s)
Leif Dahlby (s)

Bo Dahllöf, regiondirektör
Annica Winberg, vice regiondirektör Per Lindskog, utvecklingsdirektör ­

Ann Egefalk, stadssekreterare, tel 26 93 05


Datum för anslags uppsättande: 2007-10-30
Datum för anslags nedtagande: 2007-11-21
­