Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning via mina sidor eller kontakta kundtjänst.
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Kretsloppet - det insamlade blir bränsle och biogas

Hushållsavfallet som samlas in på Gotland sorteras i restavfall och matavfall och hämtas med hämtningsfordonet som har två separata fack.

Den insamlade restavfallsfraktionen blir bränsle och återvinns hos Cementa i Slite vid cementtillverkningen.

Den insamlade matavfallsfraktionen – alltså det biologiskt nedbrytbara såsom matavfall, hushållspapper med mera – rötas i en anläggning på Gotland som gör biogas och biogödsel.

Behandlingen av både restavfallet och matavfallet sker på Gotland sedan mars 2016. Det betyder att resurserna i avfallet nyttjas lokalt och avfallstransporterna minskar.

Sorterade tidningar och förpackningar blir råvara till nya förpackningar eller andra nyttiga saker. Det spar både energi och naturresurser.