2007-09-26, §§ 167-187

Utskrivet från: http://gotland.se/34337
Byggnadsnämnden
Protokoll från sammanträde 2007-09-26

Register

Byggnadsnämnden 2007-09-26
Plats:
Toftagården, Tofta
Tid: 10.00 – 12.30
Närvaro
Beslutande
Lars Thomsson, ordf
Håkan Onsjö, v ordf
Lars Jakobsson
Allan Olofsson
Per-Anders Croon
Sven-Åke Malmberg
Lilly Wizén
Bertil Eneqvist
Tore Tillander

Ersättare
Ulf Gahm
Göthe Malmros
Mikael Eriksson
Anna Enström
Daniel Bergvall
Annette Bäckman
Övriga närvarande
Övriga närvarande
Carin Johanson
Margitta Andersson

Sekreterare
Margitta Andersson

Justerat
 
9 oktober 2007

Datum för anslags uppsättande
10 oktober 2007

Datum för anslags nedtagande  
1 november 2007