Kontakt

Karin Bill
Strateg attraktionskraft
E-post: karin.bill@gotland.se
Telefon: 0498-269558

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Så här gick arbetet till

Den tidigare varumärkesplattformen utvecklades 2007-2008 i samband med Vision Gotland 2025. Under 2018 genomfördes en genomlysning av det gotländska varumärket. Några av de viktigaste slutsatserna från genomlysningen var:

  • Bilden av Gotland är mycket starkt präglad av att vara ett besöksmål under några veckor under sommaren
  • Bilden av Gotland som plats att bo, leva och verka har inte utvecklats under de senaste 10 åren
  • Gotländska företag har haft svårt att se sin roll i varumärket och vill se mer samverkan för att kunna ha mer nytta av ett starkt gotländskt varumärke
  • Delar av den ”gamla” varumärkesplattformen är utdaterade, bl a: unga saknas som prioriterad målgrupp, positioneringen alltför spretig, hållbarhetsperspektiv svagt representerat

Genomlysningen av det gotländska varumärket 2018 har varit grunden till arbetet med en uppdaterad varumärkesplattform och var även en del i nulägesanalysen inför den regionala utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040. Genomlysningen bestod av en kvantitativ undersökning av Gotlands varumärke samt en Kvalitativ undersökning gotländska intressenter, 50-tal intervjuer och workshops undersökning in- och utflyttare Gotland 2019.

Ytterligare kunskap och förankring har skett under 2019-2020 genom bland annat följande:

  • Förstudie projekt Gemensam digital plattform 2020
  • Nulägesanalys regional utvecklingsstrategi 2020
  • Vision, strategiska mål och kärnvärden del av Vårt Gotland 2040 – dialoger samt remissvar 2019-2020
  • Presentationer och diskussioner om slutsatser och inriktningar  med tjänstemän, externa intressenter och politiken 2019-2020,
  • Genom den breda förankringen har vi skapat grund för fortsatt samverkan