Kontakt

Karin Bill
Strateg attraktionskraft
E-post: karin.bill@gotland.se
Telefon: 0498-269558

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Syfte och bakgrund

I en tid då regioner och platser i Sverige och Europa upplever en allt hårdnande konkurrens om boende, besökare, företagsetableringar, kapital och kompetens, blir det allt viktigare att profilera sin region.

Gotland omnämns ofta som ett starkt varumärke. Men vad står detta varumärke för? Vilka bilder får människor upp i huvudet när det hör ordet ”Gotland”? Och hur ska vi som bor och verkar på denna ö kunna förmedla dessa bilder till andra personer så att de också vill verka och bo på Gotland?

För att få svar på dessa frågor och för att stärka och utveckla Gotlands varumärke i omvärlden startade 2007 ett omfattande varumärkesarbete och en varumärkesplattform togs fram. 2018 gjordes en ny genomlysning i samband med att en Regional utvecklingsstrategi, Vårt Gotland 2040, togs fram. 2020 antogs en uppdaterad varumärkesplattform med en ny vision av regionfullmäktige.